• Μικρές αλλαγές φέρνουν μεγάλες αλλαγές.
  • Η συζήτηση προς τη λύση είναι διαφορετική από αυτή που απαιτείται για να περιγράψει το πρόβλημα.
  • Κανένα πρόβλημα δεν συμβαίνει διαρκώς. Υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν προς τη λύση.
  • Το μέλλον το δημιουργούμε και είναι διαπραγματεύσιμο.

Όλοι οι άνθρωποι ενδέχεται να έρθουμε αντιμέτωποι στη ζωή μας με καταστάσεις τις οποίες δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε. Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη κάποιων συμπτωμάτων όπως είναι το άγχος, οι φοβίες, οι κρίσεις πανικού, η κατάθλιψη, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες, οι διατροφικές διαταραχές κ.α).

Η ατομική θεραπεία αποτελεί μια συνεργατική διαδικασία μεταξύ του προσερχόμενου και του θεραπευτή, η οποία επιτρέπει στο άτομο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντά και να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του. Πρόκειται για μια διαδικασία που επικεντρώνεται στην επίτευξη θετικών αλλαγών σε διάφορους τομείς της ζωής, στην επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη και ενίσχυση προσωπικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, θεραπευτής και προσερχόμενος συνεργάζονται προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που έχει θέσει ο δεύτερος.  Ο θεραπευτής αποτελεί έναν συνοδοιπόρο στην διαδικασία της θεραπείας, παρεμβαίνει ενεργητικά αλλά όχι καθοδηγητικά και διευκολύνει το άτομο στον δρόμο που εκείνος έχει επιλέξει.

Οι ατομικές συνεδρίες έχουν διάρκεια 50΄ και συνήθως γίνονται σε εβδομαδιαία βάση για χρονικό διάστημα που συναποφασίζεται στη συνεδρία σύμφωνα με το αίτημα και τις ανάγκες του προσερχόμενου.

ΜΕΓΕΘΟΣ Α- Α+